www.pixabay.com

KOLONIE LETNIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

Fundacja “Dar Dla Potrzebujących” i Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Roberta Telusa organizują wypoczynek letni dla dzieci rolników. Koszt wyjazdu 450,00 zł.

W koloniach mogą brać udział dzieci, których przynajmniej jeden rodzic podlega ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie.

Więcej informacji do pobrania poniżej:

sprawdź również

dym z komina - smog

Zmiana tzw. łódzkiej uchwały antysmogowej

W dniu 6.12.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona: UCHWAŁA NR L/597/22 SEJMIKU …