Zaświadczenie uprawniające do zakupu preferencyjnego węgla

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn informuje, że zaświadczenie uprawniające do zakupu preferencyjnego węgla potwierdzające:

– wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi osoba fizyczna, której jest wydawane zaświadczenie, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, albo

– pozytywne rozpatrzenie wniosku o wypłatę na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi osoba fizyczna, której jest wydawane zaświadczenie, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym

można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Kawęczynie, po uprzednim złożeniu wniosku.

Formularz wniosku w formie papierowej dostępny jest w siedzibie GOPS-u, natomiast poniżej znajduje się  formularz w postaci elektronicznej:

Jednocześnie przypominam, że

Firma Handlowo-Usługowa TOM-KAR Tomasz Kobierski

Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn, tel.: 46 831 41 49

przyjmuje zgłoszenia zapotrzebowania na zakup preferencyjny węgla.

sprawdź również

wykrzyknik

Przerwa w dostawie wody 24.04.2024 r. w miejscowościach Strzyboga, Budy Trzcińskie

W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu 24 kwietnia 2024 r. (środa) prac na gminnej …