Przedłużenie terminu na złożenie ankiety do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2023 – 2030”

Szanowni Państwo,

przypominamy, że trwają prace nad opracowaniem dokumentu pt. „Strategia Rozwoju Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2023 – 2030”. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania Gminą, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów, w konsekwencji prowadzić do poprawy życia mieszkańców Gminy Nowy Kawęczyn.

Zapraszamy do udziału w pracach nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2023 – 2030 poprzez wypełnienie anonimowej ankiety. W tym celu przedłużamy termin na złożenie ankiety do 9 stycznia 2023 r.

Formularz ankiety dostępny jest w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie oraz u Sołtysów. Wypełniony formularz ankiety można złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy lub za pośrednictwem Sołtysa.

Załączoną poniżej ankietę można pobrać i wypełnić, a jej skan lub zdjęcie wysłać na adres email: sekretariat@ugkaweczyn.pl lub złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy.

Ankieta do pobrania:  Ankieta_Gmina Nowy Kawęczyn_wersja 1.0

Zachęcamy do złożenia ankiety w wersji elektronicznej. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „wyślij”.

Ankieta online:      https://forms.gle/NvE8wMpync7sLHdP6

 

Dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.

 

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Informacja okres zasiłkowy 2024/2025

Od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną można składać w urzędzie miasta lub gminy właściwym …