Home / Katarzyna Sawicka (strona 10)

Katarzyna Sawicka

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

domek papierowy na trawie

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) Od 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca budynku czy lokalu jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej i lokali usługowych. CEEB ma pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków w Polsce. Dla budynków, które… Continue Reading Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Więcej

DODATKOWY NABÓR RACHMISTRZÓW SPISOWYCH NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Gmina Nowy Kawęczyn zaprasza osoby chętne do wzięcia udziału w naborze na rachmistrza spisowego w NSP 2021. Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki: mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub… Continue Reading DODATKOWY NABÓR RACHMISTRZÓW SPISOWYCH NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Więcej