Home / Katarzyna Sawicka (strona 30)

Katarzyna Sawicka

Informacja o wznowieniu pracy inkasenta

Urząd Gminy Nowy Kawęczyn informuję, że z dniem 10.03.2021 roku pracę w terenie wznawia inkasent odczytujący wodomierze. Inkasent nie będzie pobierał gotówki za wystawione faktury. W dalszym ciągu istnieje możliwość samodzielnego odczytu wodomierza i przekazanie danych pod nr tel. 46 831 42 89 w.21 lub na adres mailowy e.dziegielewska@ugkaweczyn.pl na… Continue Reading Informacja o wznowieniu pracy inkasenta

Więcej

Programy profilaktyczne dla mieszkańców gminy Nowy Kawęczyn

Szpital w Rawie Mazowieckiej zaprasza mieszkańców powiatu skierniewickiego do udziału w dwóch projektach dotyczących profilaktyki zdrowotnej: 1. Profilaktyka raka jelita grubego – badanie kolonoskopii ze znieczuleniem dla osób w wieku 50-65 lub dla osób powyżej 40 roku życia jeśli w linii prostej pokrewieństwa występowały choroby nowotworowe jelit. Proponujemy krótkie terminy,… Continue Reading Programy profilaktyczne dla mieszkańców gminy Nowy Kawęczyn

Więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NOWY KAWĘCZYN PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

zielone tło z napisem informacja

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn, działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm./ podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 11.02.2021 r. wykaz nw. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,… Continue Reading WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NOWY KAWĘCZYN PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Więcej

PRZEDŁUŻAMY NABÓR RACHMISTRZÓW SPISOWYCH NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Gmina Nowy Kawęczyn zaprasza osoby chętne do wzięcia udziału w naborze na rachmistrza spisowego w NSP 2021. Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki: mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub… Continue Reading PRZEDŁUŻAMY NABÓR RACHMISTRZÓW SPISOWYCH NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Więcej