Rozpoczęcie zadania pn.: „Prace konserwatorskie i renowacyjne w obrębie XVIII-wiecznego ołtarza głównego kościoła parafialnego pw. świętych Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie”

W związku z otrzymaniem przez Gminę Nowy Kawęczyn Promesy dofinansowania inwestycji nr RPOZ/2022/8587/PolskiLad z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: „Prace konserwatorskie i renowacyjne w obrębie XVIII-wiecznego ołtarza głównego kościoła parafialnego pw. świętych Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie” 

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn Włodzimierz Ciok podpisał z ks. proboszczem Andrzejem Sylwanowiczem w dniu 15 marca 2024 r. umowę o udzielenie dotacji. Jest to niezbędny etap do realizacji inwestycji.

Zadanie pn. „Prace konserwatorskie i renowacyjne w obrębie XVIII – wiecznego ołtarza głównego kościoła parafialnego pw. świętych Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie” będzie mogło zostać zrealizowane dzięki promesie w wysokości 526.113,00 zł pozyskanej przez Gminę Nowy Kawęczyn w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja 1. Natomiast jak wynika z umowy zawartej z firmą GRUPA WĘCŁAWOWICZ. JACEK TOMASZ WĘCŁAWOWICZ, całkowity koszt prac wynosi 536 850,00 zł.

W ramach zadania zostanie sporządzona dokumentacja konserwatorska oraz wykonane będą prace konserwatorskie i renowacyjne w obrębie ołtarza głównego kościoła w Starej Rawie zarówno w konstrukcji ołtarza, jak i całej polichromii a także figur i płócien w obrazach.

 

Wartość inwestycji: 536 850,00  zł, w tym:

Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 526 113,00 zł

Dotacja z budżetu Gminy Nowy Kawęczyn: 10 737,00 zł

Rozpoczęcie praz związanych z inwestycją nastąpiło dziś, natomiast zakończenie, zgodnie z umową, ma nastąpić do 30.06.2025 roku.

sprawdź również

wykrzyknik

Przerwa w dostawie wody 24.04.2024 r. w miejscowościach Strzyboga, Budy Trzcińskie

W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu 24 kwietnia 2024 r. (środa) prac na gminnej …