Zadanie pn.: „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w obrębie ścian elewacyjnych XVIII-wiecznego kościoła parafialnego pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie”

W związku z otrzymaniem przez Gminę Nowy Kawęczyn Promesy dofinansowania inwestycji nr Edycja2RPOZ/2022/7704/PolskiLad z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w obrębie ścian elewacyjnych XVIII-wiecznego kościoła parafialnego pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie”

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn Włodzimierz Ciok podpisał z ks. proboszczem Andrzejem Sylwanowiczem w dniu 15 marca 2024 r. umowę o udzielenie dotacji. Jest to niezbędny etap do realizacji inwestycji.

Zadanie pn. „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w obrębie ścian elewacyjnych XVIII-wiecznego kościoła parafialnego pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie” będzie mogło zostać zrealizowane dzięki promesie w wysokości 474.713,96 zł pozyskanej przez Gminę Nowy Kawęczyn w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja 2. Natomiast jak wynika z umowy zawartej z firmą GRUPA WĘCŁAWOWICZ. JACEK TOMASZ WĘCŁAWOWICZ, całkowity koszt prac wynosi 484 402,00 zł.

W ramach zadanie zostanie opracowana dokumentacja konserwatorska oraz budowlana w także wykonane zostaną prace w obrębie modrzewiowych ścian elewacyjnych kościoła w Starej Rawie. Deski zostaną poddane ekspertyzie mykologicznej a następnie po uzyskaniu zgód, poddane dezynfekcji, dezynsekcji, oczyszczeniu, wymienione zostaną uszkodzone elementy a następnie zaimpregnowane i zabezpieczone przed pożarem.

Wartość inwestycji: 484 402,00  zł, w tym:

Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 474 713,96 zł

Dotacja z budżetu Gminy Nowy Kawęczyn: 9 688,04 zł

Rozpoczęcie praz związanych z inwestycją zaplanowano na przyszły tydzień, natomiast zakończenie, zgodnie z umową, ma nastąpić do 31.12.2024 roku.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Informacja okres zasiłkowy 2024/2025

Od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną można składać w urzędzie miasta lub gminy właściwym …