“Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna”

Prace zmierzające do zrealizowania inwestycji pn.: “Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna” postępują. W nowo powstałym budynku została zainstalowania część urządzeń technologicznych, a na zewnątrz właśnie trwają prace nad instalacją zbiornika.

Inwestycja jest finansowania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych, kwota dofinansowania: 3 325 000,00 zł

sprawdź również

dym z komina - smog

Zmiana tzw. łódzkiej uchwały antysmogowej

W dniu 6.12.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona: UCHWAŁA NR L/597/22 SEJMIKU …