Mobilny Punkt Informacyjny – Fundusze Europejskie

Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmuje m.in.:
• środki na otwarcie działalności gospodarczej,
• dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
• wsparcie z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
• konsultacje na etapie przygotowania projektu,
• konsultacje na etapie realizacji projektu.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Informacja okres zasiłkowy 2024/2025

Od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną można składać w urzędzie miasta lub gminy właściwym …