KOMUNIKAT w sprawie czynności inkasa podatków lokalnych

Szanowni Państwo, Podatnicy podatków lokalnych !

Pragnę poinformować podatników podatku od nieruchomości, rolnego. leśnego lub płacących w formie łącznego zobowiązania przez osoby fizyczne , że w niżej wskazanym sołectwie z przyczyn obiektywnych nie będą prowadzone czynności inkasa podatków z tytułu III raty 2021r.  przez inkasenta wyznaczonego Uchwałą Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

Powyższa decyzja dotyczy inkasa prowadzonego przez inkasenta – sołtysa na terenie gminy Nowy Kawęczyn w sołectwie: Zglinna Duża.

W tej sytuacji proszę o dokonywanie płatności elektronicznie-przelew internetowy, kartą płatniczą w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie oraz w banku na następujący nr konta:

56 9297 0005 0200 0130 2020 0133, ze wskazaniem numeru decyzji i danych podatnika.

Kontakt tel.46 831 42 89 wew.13

                                                                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                                                                    /-/Włodzimierz Ciok

 

 

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Informacja okres zasiłkowy 2024/2025

Od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną można składać w urzędzie miasta lub gminy właściwym …