Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Kawęczyn

 

Zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Kawęczyn” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Gmina Nowy Kawęczyn w ramach ww. zadania zrealizowała w terminie do 10.09.2019 r. odbiór 131,377 Mg wyrobów zawierających azbest w postaci płyt eternitowych z 51 nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowy Kawęczyn wraz z ich transportem i składowaniem na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Koszt całkowity zadania:  34052,92 zł

Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 28377,00 zł

http://www.zainwestujwekologie.pl

sprawdź również

dym z komina - smog

Zmiana tzw. łódzkiej uchwały antysmogowej

W dniu 6.12.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona: UCHWAŁA NR L/597/22 SEJMIKU …