Czystym powietrzem oddychamy – dlatego o nie dbamy – program edukacji ekologicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. J.A. Grabowskiego w Nowym Dworzeim.

W roku szkolnym 2017/2018 realizujemy program na który otrzymaliśmy dotację ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Wartość programu wynosi 16 885,00 zł. Dofinansowanie WFOŚiGW wynosi 14 315,00 a udział własny 2570,00.

sprawdź również

wyścig road race Skierniewice

W dniach 28 i 29 września 2019 r. odbędzie się wyścig kolarski Skierniewice Road Race, …