fot. pixabay.com

Protokoły zbiorcze : mrozy-susza

SZKODY ATMOSFERYCZNE  2019!

UWAGA!!! OSOBY U KTÓRYCH WYSTĄPIŁY SZKODY Z POWODU 2 ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH ZBIORCZY PROTOKÓŁ BĘDĄ MOGŁY ODEBRAĆ OD CZWARTKU 17.10.2019

Pozostali rolnicy, którzy składali wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych mogą odbierać protokoły w Urzędzie Gminy od dnia:

 14.10.2019 r. (PONIEDZIAŁEK)  OD GODZ. 9.00 a w pozostałe dni w godzinach pracy Urzędu.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko