Zaproszenie do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn.  „Dokumentacja konkursowa w ramach Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – realizacja świadczeń ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej oferowanych w ramach RPZ.”

Spotkanie informacyjne odbędzie się:

  • 30 listopada 2016 r. w godzinach 11:45 – 14:00; sala konferencyjna Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego przy ul. Ułańskiej 2 – parter.

Zgłoszenie na spotkanie informacyjne należy przesłać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie http://www.rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/1296-spotkania-informacyjne-dotyczace-konkursu-z-poddzialania-x-3-1.

Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

sprawdź również

wyścig road race Skierniewice

W dniach 28 i 29 września 2019 r. odbędzie się wyścig kolarski Skierniewice Road Race, …