Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie konkursu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Dokumentacja konkursowa w ramach Poddziałania X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem regionu w ramach RPO WŁ na lata 2011-2020 – badania profilaktyczne służące wczesnemu wykrywaniu przewlekłej choroby nerek.”

Spotkanie informacyjne odbędzie się:

  • 30 listopada 2016 r. w godzinach 09:00 – 11:15 (rejestracja od godziny 08:45); sala konferencyjna Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego przy ul. Ułańskiej 2 – parter.

 

Zgłoszenie na spotkanie informacyjne należy przesłać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie http://www.rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/1297-spotkania-informacyjne-dotyczace-konkursu-z-poddzialania-x-3-2.

Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

sprawdź również

Kontrola zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy, w związku z nowelizacją ustawy Prawo wodne i innych ustaw, w tym ustawy …