Home / Aktualności (strona 91)

Aktualności

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu “Kobieta w biznesie”

Projekt realizowany jest przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Termin składania zgłoszeń: od 13 lipca do 2 sierpnia 2016r. Miejsce składania zgłoszeń: Siedziba ŁARR S.A. (ul. Narutowicza 34, 2 piętro, pokój 207 lub Sekretariat) w godzinach pracy Biura Projektu oraz w siedziba Zduńskowolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (ul. Szadkowska 6 c,  98-220… Continue Reading Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu “Kobieta w biznesie”

Więcej

„Aktualne konkursy –„Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ 2014-2020 – Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ 2014-2020 – Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne”. MIEJSCE: Łowicz, sala konferencyjna Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łowiczu, parter, TERMIN: 7 czerwca 2016 r. w godzinach 10:00-13:00 (rejestracja od godziny 09:45)… Continue Reading „Aktualne konkursy –„Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ 2014-2020 – Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne”.

Więcej

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2016 – 2032

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Kawęczyn o możliwości zapoznania się z projektem opracowania: “Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2016 – 2032”. Termin składania wniosków i uwag: 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości obwieszczenia. Miejsce składania wniosków i uwag: Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie,… Continue Reading Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2016 – 2032

Więcej