Aktualności

Zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Kawęczyn” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Kawęczyn” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Gmina Nowy Kawęczyn w ramach ww. zadania zrealizuje w terminie do 31  sierpnia 2017 r. odbiór 136,77 Mg wyrobów zawierających azbest w postaci płyt eternitowych …

Więcej

UTRUDNIENIA W DOSTAWIE WODY W DNIU 6 LIPCA 2017 R.

Wójt Gminy                                                                                              Nowy Kawęczyn, dn. 27.06.2017r. Nowy Kawęczyn Z A W I A D O M I E N I E W związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej w dniu 6 lipca 2017 roku w godz. 8:00 – 16:00 do hydroforni w miejscowości Trzcianna, informuję mieszkańców wsi: Trzcianna, Adamów, …

Więcej

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY NOWY KAWĘCZYN

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn informuje, że gmina realizuje zadanie pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Kawęczyn  Dzięki wypełnieniu ankiety Gmina Nowy Kawęczyn będzie w stanie oszacować potrzeby mieszkańców gminy w zakresie termomodernizacji i efektywności energetycznej. Działanie to umożliwi pozyskanie środków UE m. in. na: termomodernizację (m. in. docieplenia, …

Więcej