Aktualności

Informacja Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dot. CEEB

dym z komina - smog

Szanowni Państwo, Zostało 9 dni na złożenie deklaracji CEEB przez obywateli i zarządców, który – zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków – do 30 czerwca 2022 r. mają obowiązek zadeklarować źródło ogrzewania swojego budynku (dla źródeł ciepła uruchomionych przez 1 lipca 2021 …

Więcej

Mobilny Punkt Informacyjny – Fundusze Europejskie

Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmuje m.in.: • środki na otwarcie działalności gospodarczej, • dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, • wsparcie z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, • konsultacje na etapie przygotowania projektu, • konsultacje na etapie realizacji projektu.

Więcej