Home / Aktualności (strona 10)

Aktualności

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kalendarze wywozu odpadów

Pojemnik na śmieci

Od 1-go stycznia 2022 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwałą  nr XXVI/184/2021 z dn.16 grudnia 2021r.określiła opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 28,00zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny; 24,00zł… Continue Reading Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kalendarze wywozu odpadów

Więcej

Wywóz nieczystości ciekłych – zmiana stawki

szambiarka

Urząd Gminy informuje, że od 1 stycznia 2022 roku koszt usługi wywozu nieczystości ciekłych, realizowanej przez gminę, wynosi 125,00zł brutto za 1 beczkę. Jednocześnie przypominamy o możliwości odbioru nieczystości ciekłych przez podmioty posiadające aktualne pozwolenia.

Więcej

Nowe wzory wniosków do pobrania !

Urząd Gminy informuje o wprowadzeniu nowych wzorów wniosków do pobrania. Nowe wnioski: – o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy do pobrania: http://ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/public/get_file.php… – o nadanie nr posesji do pobrania: http://ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/public/get_file.php?id=544243

Więcej

Odbiór odpadów komunalnych wykonywany w 1 czwartek miesiąca

OGŁOSZENIE Odbiór odpadów komunalnych wykonywany w 1 czwartek miesiąca, w miejscowościach; Rzędków, Stary Rzędków, Nowy Rzędków, Strzyboga, Podfranciszkany, Franciszkany, Podstrobów, Podtrzcianna, Nowa Trzcianna odbędzie się  8 stycznia 2022r -sobota Przypominamy, że odpady komunalne należy wystawiać w pojemnikach o odpowiedniej kolorystyce : -odpady komunalne (zmieszane) należy wystawiać w pojemniku zielonym z… Continue Reading Odbiór odpadów komunalnych wykonywany w 1 czwartek miesiąca

Więcej