Aktualności

Mobilny Punkt Informacyjny – Fundusze Europejskie

Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmuje m.in.: • środki na otwarcie działalności gospodarczej, • dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, • wsparcie z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, • konsultacje na etapie przygotowania projektu, • konsultacje na etapie realizacji projektu.

Więcej