Aktualności

Informacja dotycząca realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów z Ukrainy

Dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. i którzy pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Edukacji I Nauki z …

Więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

zielone tło z napisem informacja

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn, działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r. poz. 1899/ podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 14 kwietnia 2022 r. wykaz nw. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących …

Więcej