KOMUNIKAT w sprawie czynności inkasa podatków lokalnych

Szanowni Państwo, Podatnicy podatków lokalnych !

Pragnę poinformować podatników podatku od nieruchomości, rolnego. leśnego lub płacących w formie łącznego zobowiązania przez osoby fizyczne , że w niżej wskazanym sołectwie z przyczyn obiektywnych ,nie będą prowadzone czynności inkasa podatków z tytułu II raty 2024r.  przez inkasenta wyznaczonego Uchwałą Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

Powyższa decyzja dotyczy inkasa prowadzonego przez inkasenta – sołtysa na terenie gminy Nowy Kawęczyn w sołectwie: Trzcianna.

W tej sytuacji proszę o dokonywanie płatności elektronicznie-przelew internetowy, kartą płatniczą w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie oraz w banku na następujący nr konta:

 56 9297 0005 0200 0130 2020 0133, ze wskazaniem numeru decyzji i danych podatnika.

Kontakt tel.46 831 42 89 wew.13

Z poważaniem,

Wójt Gminy

/-/ Włodzimierz Ciok

 

sprawdź również

wykrzyknik

Przerwa w dostawie wody w dniu 25.04.2024 r. w miejscowości Rzędków

W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) prac na gminnej …