Pojemnik na śmieci
https://pixabay.com/pl

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kalendarze wywozu odpadów

Od 1-go stycznia 2022 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwałą  nr XXVI/184/2021 z dn.16 grudnia 2021r.określiła opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

  1. 28,00zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  2. 24,00zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, na której bioodpady stanowiące odpady komunalne zagospodarowane są w kompostownikach przydomowych;
  3. 56,00zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy objęci są opłatami za odbiór odpadów komunalnych, otrzymają zawiadomienie o zmienionej wysokości opłaty i nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

UWAGA!!! AWARIA WODOCIĄGU STARA RAWA dnia 27.02.2024 r.

W związku z awarią wodociągu w miejscowości Stara Rawa w dniu 27.02.2024 r. możliwa przerwa …