Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkany – etap II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stara Rawa i Helenków

sprawdź również

Konsultacje społecznej Lokalnej Strategii Rozwoju – 28 września 2022 r. OSP Nowy Kawęczyn