www.pixabay.com

Przerwa w dostawie wody !!!

OGŁOSZENIE

 

W dniu 15 października 2021 roku z powodu prac na wodociągu gminnym nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Podfranciszkany i Franciszkany.

Przewidywany czas przerwy w dostawie wody nastąpi między godz.13.00 a godz.16.00

Za przerwę w dostawie wody i wynikające z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko