zielone tło z napisem informacja

TURYSTYKA WIEJSKA JAKO TREND I ALTERNATYWA W CZASIE PANDEMII COVID-19 – Szkolenie

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko