zielone tło z napisem informacja

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ W TRZCIANNIE


sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko