tabliczka uwaga awaria

UWAGA AWARIA !

W dniu 15 czerwca 2021 roku z powodu awarii wodociągu nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Stara Rawa.

Za utrudnienia przepraszamy.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko