kalkulator na dokumentach

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w URZĘDZIE GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

Stanowisko pracy: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, KOMUNALNEJ, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA – PEŁNY ETAT.

Planowany termin zatrudniania – 1 lipca 2021r.

Termin składania aplikacji upływa w dniu 24 maja 2021 r.

Link do ogłoszenia: http://ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/public/?id=210588

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko