Home / Aktualności / Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar we wsi Zglinna Mała

sprawdź również

WAŻNA INFORMACJA – ODBIÓR ODPADÓW

Przypominamy, że odpady komunalne należy wystawiać w pojemnikach o odpowiedniej kolorystyce: -odpady komunalne (zmieszane) należy… Continue Reading WAŻNA INFORMACJA – ODBIÓR ODPADÓW