Zasady finansowania inicjatyw obywatelskich z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
I RÓWNEGO TRAKTOWANIA
oraz
WOJEWODA ŁÓDZKI

Zapraszają
organizacje pozarządowe z terenu województwa łódzkiego
na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom finansowania inicjatyw obywatelskich
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Program spotkania:
1. Przedstawienie założeń oraz zasad uczestnictwa w konkursie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2018 roku – przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
2. Dyskusja

13 marca 2018 r. o godz. 10.00
(Rejestracja od godziny 9.30)
Czas trwania: ok. 2 godz.
Duża Sala Obrad Rady Miejskiej w Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104
Parking od strony Pl. Komuny Paryskiej

Prosimy o potwierdzenie udziału do 11 marca 2018 r. Osoba do kontaktu: Pani Magdalena Żółtaszek-Mikina magdalena.zoltaszek-mikina@lodz.uw.gov.pl; tel. 42 664 10 94, Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Informacja okres zasiłkowy 2024/2025

Od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną można składać w urzędzie miasta lub gminy właściwym …