fot.pixabay.com

Informacja o nieruchomości do sprzedaży

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn informuje, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy Nowy Kawęczyn, położona  w miejscowości  Dukaczew, nr ew. 130, o powierzchni 0,15ha, została przeznaczona do sprzedaży.

sprawdź również

dym z komina - smog

Zmiana tzw. łódzkiej uchwały antysmogowej

W dniu 6.12.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona: UCHWAŁA NR L/597/22 SEJMIKU …