fot.pixabay.com

Informacja o nieruchomości do sprzedaży

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn informuje, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy Nowy Kawęczyn, położona  w miejscowości  Dukaczew, nr ew. 130, o powierzchni 0,15ha, została przeznaczona do sprzedaży.

sprawdź również

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY