Przymrozki wiosenne – odmowa wszczęcia procedury

Szanowni Państwo,

Informujemy, że wniosek Gminy Nowy Kawęczyn dotyczący szacowania szkód rolniczych spowodowanych przez przymrozki, został rozpatrzony negatywnie przez Łódzki Urząd Wojewódzki.

W dniu 13.06.2023 r. Gmina Nowy Kawęczyn złożyła do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego powiadomienie o zamiarze wszczęcia procedury postępowania związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych przymrozkami wiosennymi na terenie Gminy Nowy Kawęczyn wraz z wykazem temperatur.

Pismem z dnia 22.06.2023 r. Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi odmówił wszczęcia procedury szacowania szkód w gospodarstwach sadowniczych spowodowanych przymrozkami wiosennymi na terenie Gminy Nowy Kawęczyn.

W związku z powyższym urząd nie przyjmuje wniosków o szacowanie szkód rolniczych z tytułu przymrozków wiosennych.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

UWAGA!!! AWARIA WODOCIĄGU STARA RAWA dnia 27.02.2024 r.

W związku z awarią wodociągu w miejscowości Stara Rawa w dniu 27.02.2024 r. możliwa przerwa …