zielone tło z napisem informacja

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej (Budy Trzcińskie) i bezprzetargowej (Kwasowiec)

Wykaz Budy Trzcińskie, Kwasowiec

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko