Gminny konkurs dla uczniów klas IV-VIII „ZIEMIĘ SZANUJĘ – ODPADY SEGREGUJĘ”

Aktualizacja 13.05.2024 r.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu „Ziemię szanuję- śmieci segreguję”.

Otrzymaliśmy wiele wspaniałych prac, świadczących o dużym poziomie wiedzy i wrażliwości na temat ochrony środowiska dzieci i młodzieży.

W najbliższym czasie ogłosimy wyniki konkursu.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko