Dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115311E – Suliszew”


Gmina Nowy Kawęczyn otrzymała kolejne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg! 
Tym razem budżet Gminy zasilą środki w kwocie 781 929,00 zł, które zostaną przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115311E – Suliszew”. Już niedługo mieszkańcy miejscowości Trzcianna i Suliszew będą mogli korzystać z nowej nawierzchni, która bezpośrednio połączy te dwa sołectwa, a także ułatwi dojazd mieszkańcom okolicznych wsi. Dokumentacja projektowo kosztorysowa obejmuje położenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, a także wykonanie poboczy i zjazdów na działki przyległe.
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego głównym celem jest przyspieszenie powstawania bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.
Całkowita wartość zadania to 2 923 187,00 zł.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Informacja okres zasiłkowy 2024/2025

Od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną można składać w urzędzie miasta lub gminy właściwym …