Wnioski i umowy złożone w programie Czyste Powietrze na dzień 31.03.2024 r.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze
stan od początku trwania programu do dnia 31.03.2024 roku
L.p. Nazwa gminy Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zawartych umów Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji gmina
118 Gmina Nowy Kawęczyn 109 88 45 773 144,04 zł 101507