szambiarka
www.pixabay.com/pl

Opłata za wywóz nieczystości ciekłych w 2023 roku

Od 1 stycznia 2023 r. opłata za wywóz nieczystości ciekłych będzie wynosić 139,89 zł/za beczkę netto (150,00 zł/za beczkę brutto), zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/245/2022 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 9 listopada 2022 r.w sprawie ustalenia opłaty za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Nowy Kawęczyn zestawem asenizacyjnym stanowiącym własność Gminy Nowy Kawęczyn (link do uchwały: http://ugkaweczyn.bip.eur.pl/public/get_file.php?id=563510)

Jednocześnie przypominamy o możliwości odbioru nieczystości ciekłych przez podmioty posiadające aktualne pozwolenia.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Informacja okres zasiłkowy 2024/2025

Od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną można składać w urzędzie miasta lub gminy właściwym …