zielone tło z napisem informacja

Opłata za odpady komunalne grudzień 2022

Przypominamy, że opłaty za IV kwartał 2022 r. dot. odbioru odpadów komunalnych należy uregulować do 30 grudnia 2022 r.

Kalendarzyki dostępne są pod adresem: http://www.ugkaweczyn.pl/2017/09/21/oplata-za-oplaty-komunalne/

PSZOK Julków (link: https://eko-region.pl/pszok-i/oddzial-skierniewice/)

Dodatkowo przypominamy o prawidłowej segregacji odpadów

ulotka zasady segregacji - NOWY KAWĘCZYN

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko