www.pixabay.com

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2023 roku

W roku 2023 harmonogram odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Nowy Kawęczyn nie ulegnie zmianie. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości powinni wystawiać pojemniki w wyznaczonych dniach w godz. od 6.00 do 20.00.

Opłaty obowiązujące w 2023 r. (nie ulegają zmianie względem roku 2022)

1. Budynki mieszkalne jednorodzinne: stawka podstawowa 28 zł/os na miesiąc, stawka po zwolnieniach 24 zł/os na miesiąc (link do uchwały: http://ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/public/get_file.php?id=543601)

2. Budynki przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: gospodarowanie selektywne odpadami 191 zł/rok, gospodarowanie nieselektywne odpadami 382 zł/rok (link do uchwały: http://ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/public/get_file.php?id=543602)

Link do pobrania deklaracji:  http://ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/public/get_file.php?id=534378

PSZOK Julków (link: https://eko-region.pl/pszok-i/oddzial-skierniewice/)

Dodatkowo przypominamy, że odpady komunalne należy wystawiać w pojemnikach o odpowiedniej kolorystyce:

  • odpady komunalne (zmieszane) należy wystawiać w pojemniku zielonym z pomarańczową klapą lub w szarym;
  • szkło w pojemniku zielonym;
  • tworzywa i zmieszane odpady opakowaniowe w pojemniku żółtym (całym);
  • papier w worku niebieskim;
  • odpady bio w pojemniku brązowym.

Harmonogram odbioru odpadów w 2023 r.:

Nr kalendarza 24: Doleck, Esterka, Dzwonkowice, Nowy Dwór-Parcela, Dukaczew, Marianka, Marianów, Kazimierzów, Kwasowiec, Zglinna Mała, Zglinna Duża, Kawęczyn B

Nr kalendarza 29: Adamów, Budy Trzcińskie, Prandotów, Rawiczów, Sewerynów, Suliszew, Trzcianna

Nr Kalendarza 35: Rzędków, Stary Rzędków, Nowy Rzędków, Strzyboga, Podfranciszkany, Podstrobów, Podtrzcianna, Franciszkany, Nowa Trzcianna

Nr Kalendarza 38: Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Raducz, Stara Rawa, Kolonia Starorawska, Helenków, Psary, Nowy Dwór Parcela (wspólnota po drodze Dzwonkowice 27, 29), Nowy Dwór

Kalendarz 24
Kalendarz nr 35
Kalendarz 29
Nowy_Kawęczyn_38 pojedyńczy

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Informacja okres zasiłkowy 2024/2025

Od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną można składać w urzędzie miasta lub gminy właściwym …