zielone tło z napisem informacja

Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna”.

W ramach rozbudowy i przebudowy stacji wodociągowej przewiduje się w uprzednio zaprojektowanym budynku stacji wodociągowej montaż urządzeń do uzdatniania wody, m.in. urządzeń napowietrzających i mieszacza wodno powietrznego, filtrów odżelaziaczy, dmuchawy i pompy do płukania złoża, układu odprowadzania wód popłucznych.

Wartość całkowita inwestycji: 4 157 400,00 zł

W najbliższych dniach zostaną rozpoczęte roboty budowlane mające na celu zrealizowanie inwestycji.

sprawdź również

dym z komina - smog

Zmiana tzw. łódzkiej uchwały antysmogowej

W dniu 6.12.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona: UCHWAŁA NR L/597/22 SEJMIKU …