tabliczka uwaga awaria

Awaria na wodociągu gminnym w miejscowości Nowy Dwór-Parcela

W związku z awarią na wodociągu gminnym w miejscowości Nowy Dwór-Parcela (na wysokości Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze) nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Nowy Dwór, Nowy Dwór-Parcela, Szkoła, Dom Nauczyciela.

Przewidywany czas usunięcia awarii – 7 września 2022r. godz.20.00

Przepraszamy za powstałe utrudnienia

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko