Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

Gmina Nowy Kawęczyn realizuje projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”  w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU.  

Właśnie zakończyły się szkolenia dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie zakup  nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania. Nowym sprzętem będą m.in. monitory, stacje robocze, sprzęt do serwerowni, sprzęt umożliwiający dostosowanie Obrad Rady Gminy do ustawy o dostępności cyfrowej.

Poszczególne działania będą realizowane w ramach cyfryzacji urzędu gminy oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

UWAGA!!! AWARIA WODOCIĄGU STARA RAWA dnia 27.02.2024 r.

W związku z awarią wodociągu w miejscowości Stara Rawa w dniu 27.02.2024 r. możliwa przerwa …