zielone tło z napisem informacja

PLAN ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000 DOLINA RAWKI PLH100015

sprawdź również

dym z komina - smog

Zmiana tzw. łódzkiej uchwały antysmogowej

W dniu 6.12.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona: UCHWAŁA NR L/597/22 SEJMIKU …