Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Gmina Nowy Kawęczyn  podpisała umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącą realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Celem programu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.


Kwota dofinansowania: 101 190,00 zł

W związku z tym, poza diagnozą cyberbezpieczeństwa, której przeprowadzenie jest obowiązkowym elementem programu, przeprowadzone zostaną szkolenia dla pracowników urzędu Gminy w zakresie cyberbezpieczeństwa. Ponadto planowany jest zakup nowych sprzętów komputerowych i oprogramowania tj.: dwóch zestawów komputerowych, backup’u w chmurze z cyberochroną, 8 sztuk pakietu MS Office, 5 sztuk UPS – urządzeń awaryjnego zasilania, 6 sztuk monitorów, serwera z UPSem, Firewall’a z licencją i oprogramowania do serwera. Ponadto grant umożliwi zakup zestawu mikrofonów z mikserem umożliwiającym podłączenie do kamery oraz kamerę w celu dostosowania Obrad Rady Gminy do Ustawy o Dostępności Cyfrowej.

Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemie COVID-19.Celem grantu są działania, które służą zwiększeniu zdolności JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Odczyt wodomierzy!!!

W dniu 17.03.2024 r. inkasent rozpoczyna odczyt wodomierzy w miejscowościach, gdzie nie są zainstalowane wodomierze …