zielone tło z napisem informacja

GRANTY SOŁECKIE – SOŁECTWO TRZCIANNA
sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko