Informacja od Powiatowego Lekarza Weterynarii – grypa ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach przypomina o zasadach bioasekuracji stad drobiu oraz postępowania przy podejrzeniu wystąpienia grypy ptaków w gospodarstwie.

sprawdź również

dym z komina - smog

Zmiana tzw. łódzkiej uchwały antysmogowej

W dniu 6.12.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona: UCHWAŁA NR L/597/22 SEJMIKU …