Informacja od Powiatowego Lekarza Weterynarii – grypa ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach przypomina o zasadach bioasekuracji stad drobiu oraz postępowania przy podejrzeniu wystąpienia grypy ptaków w gospodarstwie.

sprawdź również

„Wyposażenie pomieszczeń w budynku OSP Suliszew celem pogłębienia integracji mieszkańców sołectwa i regionu”