Konkurs Filmowy “Dlaczego liczy się każdy?”

Szanowni Państwo!

Urząd Statystyczny w Łodzi, pod patronatem TVP3 Łódź organizuje konkurs w celu promowania idei Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 oraz stwarza Uczestnikom możliwość zaprezentowania talentu, kreatywności i pomysłowości.

Zadaniem Uczestnika jest wykonanie filmu promującego ideę spisu powszechnego, który w sposób oryginalny, pomysłowy i kreatywny odpowie na pytanie „Dlaczego liczy się każdy?”

Konkurs kierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych.

Więcej informacji o konkursie: https://lodz.stat.gov.pl/nspkonkursfilmowy

Regulamin wraz z załącznikiem:

sprawdź również

zielone tło z napisem informacja

Przypominamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko