zielone tło z napisem informacja

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRACY URZĘDU GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

INFORMACJA

Ustala się dzień 4 maja 2021 r. (wtorek)

dniem wolnym od pracy

w zamian za święto przypadające w okresie rozliczeniowym, tj. w dniu 1 maja 2021 r. dla pracowników:

URZĘDU GMINY

GMINNEGO ZESPOŁU DO SPRAW OŚWIATY

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

                                                                                                                                                      Wójt

/-/ Włodzimierz Ciok

sprawdź również

dym z komina - smog

Zmiana tzw. łódzkiej uchwały antysmogowej

W dniu 6.12.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona: UCHWAŁA NR L/597/22 SEJMIKU …