piłka nożna na bpisku
https://pixabay.com

Konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r.

WÓJT GMINY NOWY KAWĘCZYN

ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

sprawdź również

WAŻNE!!! Dotyczy konsumentów wody z wodociągu w Kolonii Starorawskiej