Pojemnik na śmieci
https://pixabay.com/pl

PRZYPOMNIENIE !

Urząd Gminy przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku uiszczenia zadeklarowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Termin płatności za I kwartał 2021 roku upływa 31 marca 2021r.

Wysokość opłat za I kwartał 2021r.  pozostaje bez zmian, tj.:

22,00zł – miesięcznie od osoby zamieszkałej daną nieruchomość,

16,94zł – miesięcznie od osoby zamieszkałej daną nieruchomość, gdzie bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w przydomowych kompostownikach.

Opłaty za odpady można dokonać:

– gotówką w banku lub na poczcie,

– przelewem na rachunek bankowy

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Oddział w Nowym Kawęczynie

nr rachunku: 72 9297 0005 0200 0130 2020 0136

Należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki podatkowe. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia, które wynoszą 11,60 zł.

W przypadku pytań należy kontaktować się z Urzędem Gminy, tel. 46 831 42 89

sprawdź również

wykrzyknik

Przerwa w dostawie wody 24.04.2024 r. w miejscowościach Strzyboga, Budy Trzcińskie

W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu 24 kwietnia 2024 r. (środa) prac na gminnej …